FANDOM


<SFSARRAY key="breedingcombo_data">
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2000" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="53" />
		<INT key="monster_2" value="51" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="65" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2001" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="50" />
		<INT key="monster_2" value="51" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="63" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2002" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="58" />
		<INT key="monster_2" value="50" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="60" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2003" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="53" />
		<INT key="monster_2" value="58" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="61" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2004" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="53" />
		<INT key="monster_2" value="50" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="64" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2005" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="51" />
		<INT key="monster_2" value="58" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="62" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2006" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="61" />
		<INT key="monster_2" value="56" />
		<INT key="probability" value="30" />
		<INT key="result" value="55" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2007" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="65" />
		<INT key="monster_2" value="63" />
		<INT key="probability" value="45" />
		<INT key="result" value="56" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2008" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="64" />
		<INT key="monster_2" value="62" />
		<INT key="probability" value="45" />
		<INT key="result" value="59" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2009" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="64" />
		<INT key="monster_2" value="60" />
		<INT key="probability" value="45" />
		<INT key="result" value="54" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2010" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="59" />
		<INT key="monster_2" value="61" />
		<INT key="probability" value="30" />
		<INT key="result" value="57" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2011" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="60" />
		<INT key="monster_2" value="62" />
		<INT key="probability" value="60" />
		<INT key="result" value="66" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2012" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="90" />
		<INT key="monster_2" value="84" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="93" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2013" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="81" />
		<INT key="monster_2" value="90" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="87" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2014" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="84" />
		<INT key="monster_2" value="89" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="80" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2015" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="89" />
		<INT key="monster_2" value="90" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="83" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2016" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="84" />
		<INT key="monster_2" value="81" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="91" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2017" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="89" />
		<INT key="monster_2" value="81" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="92" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2018" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="80" />
		<INT key="monster_2" value="94" />
		<INT key="probability" value="15" />
		<INT key="result" value="86" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2019" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="91" />
		<INT key="monster_2" value="85" />
		<INT key="probability" value="15" />
		<INT key="result" value="94" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2020" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="95" />
		<INT key="monster_2" value="92" />
		<INT key="probability" value="15" />
		<INT key="result" value="82" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2021" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="93" />
		<INT key="monster_2" value="87" />
		<INT key="probability" value="15" />
		<INT key="result" value="95" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2022" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="83" />
		<INT key="monster_2" value="80" />
		<INT key="probability" value="15" />
		<INT key="result" value="85" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2023" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="85" />
		<INT key="monster_2" value="93" />
		<INT key="probability" value="15" />
		<INT key="result" value="88" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2024" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="110" />
		<INT key="monster_2" value="108" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="103" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2025" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="100" />
		<INT key="monster_2" value="110" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="111" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2026" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="110" />
		<INT key="monster_2" value="107" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="102" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2027" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="102" />
		<INT key="monster_2" value="111" />
		<INT key="probability" value="15" />
		<INT key="result" value="106" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2028" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="107" />
		<INT key="monster_2" value="108" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="104" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2029" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="104" />
		<INT key="monster_2" value="111" />
		<INT key="probability" value="10" />
		<INT key="result" value="113" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2030" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="114" />
		<INT key="monster_2" value="103" />
		<INT key="probability" value="10" />
		<INT key="result" value="115" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2031" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="104" />
		<INT key="monster_2" value="112" />
		<INT key="probability" value="15" />
		<INT key="result" value="105" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2032" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="114" />
		<INT key="monster_2" value="111" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="110" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2033" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="106" />
		<INT key="monster_2" value="102" />
		<INT key="probability" value="15" />
		<INT key="result" value="101" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2034" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="112" />
		<INT key="monster_2" value="101" />
		<INT key="probability" value="15" />
		<INT key="result" value="116" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2035" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="107" />
		<INT key="monster_2" value="100" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="114" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2036" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="108" />
		<INT key="monster_2" value="100" />
		<INT key="probability" value="100" />
		<INT key="result" value="112" />
	</SFSOBJECT>
	<SFSOBJECT key="">
		<INT key="breeding_combination_id" value="2037" />
		<LONG key="last_changed" value="1889021984 321" />
		<DOUBLE key="modifier" value="1" />
		<INT key="monster_1" value="115" />
		<INT key="monster_2" value="116" />
		<INT key="probability" value="7" />
		<INT key="result" value="117" />
	</SFSOBJECT>
</SFSARRAY>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.